Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

sponte
8098 de8d 500
Reposted fromabsolem absolem viaStonerr Stonerr
sponte
3678 c55e
Reposted frommorphicresonance morphicresonance viaStonerr Stonerr
sponte
sponte
7399 d3bd
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaStonerr Stonerr
sponte
Nie nakładaj masek; one powodują nieprawidłowe funkcjonowanie twojego mechanizmu, tworzą blokady. W twoim ciele jest wiele blokad. U człowieka maskującego złość, blokuje się szczęka. Cała złość wchodzi tam i pozostaje. Jego dłonie stają się brzydkie; nie poruszają się z wdziękiem tancerza, ponieważ złość wchodzi w palce - i je blokuje. Pamiętaj: złość ma dwa źródła, z których można ją wyrzucać. Jedno to zęby, drugie to palce. Wszystkie zwierzęta, kiedy są złe, gryzą zębami lub drapią pazurami. Z tych dwóch punktów wydobywa się złość. Mam także podejrzenie, że kiedy ludzie kumulują w sobie zbyt wiele złości, zaczynają mieć problemy z zębami. Zęby psują się, gdyż jest w nich zbyt wiele energii, która nie może znaleźć ujścia. Każdy, kto dusi w sobie złość, więcej je, bo jego zęby potrzebują coś gryźć. Ludzie w złości więcej palą. Ludzie w złości więcej mówią, stają się obsesyjnymi gadułami, bo szczęki potrzebują się poruszać, aby zrzucić choć trochę tego napięcia. Dłonie złych ludzi mają zgrubiałe stawy, są brzydkie. Gdyby ta energia znalazła ujście, mogłyby stać się pięknymi dłońmi. Jeśli cokolwiek w sobie dusisz, jakaś część ciała jest odpowiedzialna za te emocje. Jeśli nie chcesz płakać, twoje oczy tracą blask, bo łzy są potrzebne; są zjawiskiem towarzyszącym życiu. Jeśli co jakiś czas łkasz i krzyczysz, wchodzisz w to - stajesz się tym zjawiskiem - łzy zaczynają spływać ci z oczu, oczy stają się czyste, są odświeżone, młode i delikatne. 
— Osho
Reposted fromStonerr Stonerr
sponte

August 21 2016

sponte
Antoni Słonimski i Julian Tuwim, W oparach absurdu, 1958
sponte
3952 2ae5 500
Reposted frombudas budas viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
sponte
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
sponte
1738 8568
When Size doesn't matter
Reposted fromrichardfeynman richardfeynman viatomash tomash
sponte
0883 dc8d
Reposted fromgrobson grobson viamyselfwonderland myselfwonderland
sponte
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson viamyselfwonderland myselfwonderland
sponte
sponte
Reposted fromFlau Flau viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
sponte
6603 b413
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
sponte
2687 eb2e 500
sponte
sponte
6387 b97b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl